• Wysoki przyrost wiedzy uczniów
  Wysoki przyrost wiedzy uczniów

  Wysokie wskaźniki EWD i wyniki egzaminów gimnazjalnych dają nam pozycję SZKOŁY SUKCESU - według specjalistów analiz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Sukcesy w konkursach przedmiotowych
  Sukcesy w konkursach przedmiotowych

  Jesteśmy najlepsi w powiecie w prestiżowych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty. W 2011 r. Minister Edukacji Narodowej nadała szkole tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

 • Edukacja patriotyczna
  Edukacja patriotyczna

  Troszczymy się nie tylko o prawidłowy rozwój intelektualny naszych uczniów ale też kształtujemy ich postawy patriotyczne. Uczniowie biorą udział w obchodach świąt państwowych i konkursach o tematyce patriotycznej, odwiedzają miejsca pamięci narodowej i uczą się okazywania szacunku do symboli narodowych. 

 • Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego
  Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego

   Nasi uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej w kraju, województwie, powiecie i mieście. W ogólnopolskiej skali staninowej dla gimnazjów pozycja szkoły plasuje się najczęściej na poziomie wysokim. 

   

   

   

 • Dlaczego jesteśmy najlepsi?
  Dlaczego jesteśmy najlepsi?

  Oto nasze atuty.

Smaller Default Larger

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 1. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej i wiadomości o regionie, kraju i świecie.
 2. Biblioteka gromadzi:
  • wydawnictwa informacyjne,
  • programy nauczania dla nauczycieli,
  • lektury podstawowe i uzupełniające do j. polskiego,
  • literaturę popularnonaukową i naukową,
  • beletrystykę pozalekturową,
  • wydawnictwa albumowe,
  • prasę dla uczniów i nauczycieli,
  • wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii i dydaktyk różnych przedmiotów nauczania,
  • zbiory audiowizualne.
 3. Nauczyciel-bibliotekarz:
  • udostępnia zbiory czytelnikom,
  • prowadzi lekcje biblioteczne,
  • współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, z bibliotekami pozaszkolnymi w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia,
  • opracowuje zbiory biblioteczne,
  • prowadzi katalogi zbiorów bibliotecznych
  • prowadzi statystykę czytelnictwa,
  • przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki i dokonuje analizy czytelnictwa w szkole.
 4. Z biblioteki mogą korzystać :
  • uczniowie,
  • nauczyciele,
  • rodzice
  • inni pracownicy szkoły.
 5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres trzech tygodni.
 7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 8. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.
 9. Czytelnik może wypożyczać książki i czasopisma wyłącznie na swoje nazwisko.
 10. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w czytelni. W uzasadnionych przypadkach książki z księgozbioru podręcznego na krótki czas mogą być wypożyczone do domu.
 11. W wypożyczalni obowiązuje częściowy wolny dostęp do półek. Czytelnicy mogą samodzielnie wybierać książki z literatury pięknej, które następnie zgłaszają do bibliotekarza.
 12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 13. Wszystkie wypożyczone przez czytelników materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 14. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 Wyszukiwarka

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.