• Dlaczego jesteśmy najlepsi?
  Dlaczego jesteśmy najlepsi?

  Oto nasze atuty.

 • Wysoki przyrost wiedzy uczniów
  Wysoki przyrost wiedzy uczniów

  Wysokie wskaźniki EWD i wyniki egzaminów gimnazjalnych dają nam pozycję SZKOŁY SUKCESU - według specjalistów analiz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Sukcesy w konkursach przedmiotowych
  Sukcesy w konkursach przedmiotowych

  Jesteśmy najlepsi w powiecie w prestiżowych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty. W 2011 r. Minister Edukacji Narodowej nadała szkole tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

 • Edukacja patriotyczna
  Edukacja patriotyczna

  Troszczymy się nie tylko o prawidłowy rozwój intelektualny naszych uczniów ale też kształtujemy ich postawy patriotyczne. Uczniowie biorą udział w obchodach świąt państwowych i konkursach o tematyce patriotycznej, odwiedzają miejsca pamięci narodowej i uczą się okazywania szacunku do symboli narodowych. 

 • Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego
  Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego

   Nasi uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej w kraju, województwie, powiecie i mieście. W ogólnopolskiej skali staninowej dla gimnazjów pozycja szkoły plasuje się najczęściej na poziomie wysokim. 

   

   

   

Smaller Default Larger

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

Lp. Wydarzenie Data

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016r.
 klasy I - godz. 9.00

Klasy II i III – godz 10.30

 

2.

Wywiadówka wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli Rady Rodziców

13 wrzenia 2016 r.

godz 17:00 ( wtorek)

3..

Dzień Edukacji Narodowej i Otrzęsiny klas I

14 października 2016 r.

(piątek)

godz 14.30

4.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 października 2016 r.

( poniedziałek)

5.

Wywiadówka śródsemestralna dla rodziców

8 listopada 2016 r. (wtorek)

Klasy I , II, III - godz. 17.00

6.

Wystawienie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz przez wychowawców przewidywanych niedostatecznych ocen śródrocznych oraz przewidywanych śródrocznych nagannych ocen zachowania

15 grudnia 2016 r.

( czwartek)

7.

Poinformowanie pisemne rodziców przez wychowawców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych śródrocznych nagannych ocenach zachowania.

16 grudnia  2016 r.

(piątek)

8.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.

9.

Wystawienie i poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz przez wychowawców

o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz przewidywanych ocenach zachowania

5 stycznia 2017 r. (czwartek)

10.

Poinformowanie pisemne rodziców przez wychowawców o przewidywanych dla ucznia ocenach śródrocznych oraz śródrocznej ocenie zachowania.

6 stycznia 2017 r. (piątek)

11.

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III z historii i wos oraz  j polskiego.

9 stycznia 2017 r.

( poniedziałek)

12.

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III  z przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki

10 stycznia 2017 r.

( wtorek )

13.

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas IIIz j. obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

11 stycznia 2017 r.

( środa)

14.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP

13 stycznia 2017 r.

( piątek)godz.13:30

15.

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2017 r.

 

16.

Wywiadówka śródroczna dla rodziców.

2 lutego 2017 r.

( czwartek )

klasy I, II, III – 17:00

17.

Dzień otwartej szkoły

7 marca 2017 r. ( wtorek )

17:00 – 18:00

18.

Dzień otwartej szkoły

11 kwietnia 2017 r.

17.00 – 18.00

19.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017  r.

20.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Egzamin gimnazjalny z j. polskiego oraz historii i wos dla uczniów kl.III

Testy kompetencji z j. polskiego oraz historii i wos dla uczniów klas II

19 kwietnia 2017 r.

( środa)  godz 9:00

19 kwietnia 2016 r.

godz 13:15

21.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Egzamin gimnazjalny z matematyki oraz przedmiotów  przyrodniczych dla uczniów kl.III

 

Testy kompetencji z matematyki oraz przedmiotów  przyrodniczych dla uczniów klas II

20 kwietnia 2017 r.

godz 9:00 ( czwartek)

 

20 kwietnia 2017 r.

godz. 13:15

22.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Egzamin gimnazjalny z języków obcych dla uczniów klas III

 

Testy kompetencji z języków obcych dla uczniów klas II

21 kwietnia 2017 r.

godz 9:00  ( piątek )

 

21 kwietnia 2017 r.

godz 13:00

23.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2017 r.

( wtorek)

24.

Wywiadówka śródsemestralna dla rodziców

9 maja 2017 r. ( wtorek)

klasy I,II,III – 17:00

25.

Bal gimnazjalny dla uczniów klas III

maj 2017 r. ( sobota)-dokładna data ustalona będzie z rodzicami

26.

Wystawienie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców  przewidywanych rocznych niedostatecznych ocen oraz przewidywanych rocznych nagannych ocen zachowania

do 26 maja 2017 r.

(piątek)

27.

Poinformowanie pisemne rodziców przez wychowawców    o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych rocznych  nagannych ocenach zachowania.

do 29  maja 2017 r.

( poniedziałek)

28.

Dzień otwartej szkoły

6 czerwca 2017 r.

( wtorek)

29.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

16 czerwca 2017 r.

( piątek)

30.

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz przez wychowawców     o przewidywanych rocznych ocenach oraz przewidywanych rocznych ocenach zachowania

9 czerwca 2017 r.

( piątek)

31.

Poinformowanie  rodziców przez wychowawców          o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz rocznej ocenie zachowania

do 12 czerwca 2017 r.

( poniedziałek)

32.

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

19 czerwca 2017r.
(poniedziałek) godz. 13.00

33.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017 r.(piątek)

Klasy III - godz. 8.30

Klasy I i II – godz. 11:00

 

 Wyszukiwarka

Odwiedza nas 117 gości oraz 0 użytkowników.