• Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego
  Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego

   Nasi uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej w kraju, województwie, powiecie i mieście. W ogólnopolskiej skali staninowej dla gimnazjów pozycja szkoły plasuje się najczęściej na poziomie wysokim. 

   

   

   

 • Dlaczego jesteśmy najlepsi?
  Dlaczego jesteśmy najlepsi?

  Oto nasze atuty.

 • Wysoki przyrost wiedzy uczniów
  Wysoki przyrost wiedzy uczniów

  Wysokie wskaźniki EWD i wyniki egzaminów gimnazjalnych dają nam pozycję SZKOŁY SUKCESU - według specjalistów analiz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Edukacja patriotyczna
  Edukacja patriotyczna

  Troszczymy się nie tylko o prawidłowy rozwój intelektualny naszych uczniów ale też kształtujemy ich postawy patriotyczne. Uczniowie biorą udział w obchodach świąt państwowych i konkursach o tematyce patriotycznej, odwiedzają miejsca pamięci narodowej i uczą się okazywania szacunku do symboli narodowych. 

 • Sukcesy w konkursach przedmiotowych
  Sukcesy w konkursach przedmiotowych

  Jesteśmy najlepsi w powiecie w prestiżowych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty. W 2011 r. Minister Edukacji Narodowej nadała szkole tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

Smaller Default Larger

Wizyta w Estonii

Pobyt i zajęcia w szkole w MartnaW dniach 14 -20 maja 2017r. grupa 6 uczniów i 3 nauczycieli brała udział w II krótkoterminowej wymianie grup uczniów do szkoły partnerskiej w  Estonii. Wyjazd odbył się w ramach realizowanego przez naszą szkołę 2 -letniego projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość" i w całości sfinansowany został ze środków programu Erasmus+.  

 "Zaprogramuj swoją przyszłość" to międzynarodowy projekt finansowany ze środków programu Erasmus+ realizowany przez Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu we współpracy ze szkołami z Finlandii, Estonii i Hiszpanii.  Jego zasadniczym celem jest nauka programowania i wymiana wiedzy na temat metod nauczania programowania od I klasy szkoły podstawowej oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów z zakresu różnych przedmiotów szkolnych. Innowacyjność projektu polega na nauczaniu myślenia komputacyjnego na innych przedmiotach niż informatyka (matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, historia/wos i język ojczysty ). 

Zasadniczym celem wyjazdu uczniów było doskonalenie przez nich umiejętności programowania z wykorzystaniem różnych narzędzi. Nauczyciele przy okazji zajęć zdobywali doświadczenia w zakresie nauczania podstaw programowania na różnych przedmiotach. Podczas pobytu w Estonii wykorzystaliśmy wiele narzędzi ICT , dzięki czemu uczniowie mogli zobaczyć, w jak szerokim zakresie używane są programy komputerowe a tym samym umiejętność programowania aplikacji. Pobyt w stolicy Estonii - Tallinnie oraz miejscowości Haapsalu dał też możliwość poznania przepięknych zakątków ojczyzny naszych partnerów.

Zajęcia z zakresu podstaw programowania i robotyki rozpoczęły się w poniedziałek 15 maja 2017 r. od udziału w warsztatach zorganizowanych przez pracowników instytutu HITSA w Tallinnie. HITSA (The Information Technology Foundation for Education) jest estońską fundacją wspomagającą pracę nauczycieli w zakresie nauczania technologii informacyjno-komunikacyjnych, m.in. podstaw programowania. HITSA promuje wykorzystywanie ICT w edukacji, aby wszyscy uczniowie na wszystkich poziomach kształcenia uzyskali umiejętności cyfrowe niezbędne dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. W estońskim systemie edukacji na poziomie szkolnictwa podstawowego nie istnieje bowiem przedmiot informatyka a wszelkie umiejętności komputerowe uczniowie zdobywają wykorzystując technologie informatyczne na pozostałych przedmiotach. Podczas warsztatów w HITSA uczniowie poznali zasadę działania robotów BeeBot, Edison, Ozobot. Nauczyciele mogli zobaczyć, w jaki sposób wykorzystać te narzędzia na innych przedmiotach. 

Tego samego dnia gościliśmy też w najstarszej szkole w Estonii The Gustav Adolf Grammar School, założonej w 1631 roku. Jest to szkoła obejmująca kształcenie na poziomach 1-12 (szkoła podstawowe i ponadpodstawowa). Poznaliśmy historię oraz zakątki szkoły a następnie udaliśmy się na zajęcia z wykorzystaniem narzędzia Mokey Mokey. Uczniowie tworzyli samodzielnie "pianino" działajace na podłączonych do sensora owocach i warzywach. Obserwowaliśmy też działanie drukarek trójwymiarowych, w które wyposażone są estońskie placówki edukacyjne. 

We wtorek od rana gościliśmy w murach szkoły naszych partnerów w miejscowości Martna. Zostaliśmy miło przyjęci przez grono nauczycielskie oraz uczniów tej szkoły. Ściany szkoły zdobiły flagi państw partnerskich i napisy z przywitaniem w językach narodowych naszych partnerów. Zajęcia w szkole rozpoczęły się od prezentacji poszczególnych szkół. Dominik Adamiak z kl. Id zaprezentował grupę uczniów z naszej szkoły a Bartek Gorczyca z kl. IId pokazał wszystkim, jak ułożyć kostkę Rubika w niepełną minutę. Uczniowie opowiedzieli o naszej szkole a nauczyciele wręczyli drobne upominki dla partnerskiej szkoły.

Po prezentacji szkół przed uczniami i nauczycielami szkoły Martna udaliśmy się do miejscowego Urzędu Gminy, gdzie uzyskaliśmy informacje na temat funkcjonowania gminy Martna oraz planowanych w przyszłości zmianach w strukturze samorządowej Estonii.

Tego samego dnia uczniowie tworzyli również aplikację z biologii w języku Scratch. Zajęcia te zostały poprowadzone przez grupę młodzieży i nauczyciela z hiszpańskiej szkoły według scenariusza opracowanego na potrzeby projektu. Podczas zajęć uczniowie uczyli się wykorzystania myślenia komputacyjnego na lekcji biologii. Opracowali programy - quizy na temat części ciała człowieka. Integrację młodzieży i nauczycieli dopełnił tego samego dnia pobyt w prywatnym gospodarstwie dyrektora estońskiej szkoły, gdzie braliśmy udział w zabawach i wspólnym grillowaniu. 

W środę odbywały się zajęcia z robotyki w instytucie INNOKAS w Haapsalu. Fundacja INNOKAS również wspiera estońskich nauczycieli we wdrażaniu nowych technologii w nauczaniu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z wykorzystaniem robotów Lego WeDo oraz aplikacji mobilnych, za pomocą których mogli sterować zbudowanym przez siebie robotem. 

Kolejnego dnia pobytu w Estonii odbywały się zajęcia z podstaw programowania w szkole w Martna. Uczniowie tworzyli aplikacje komputerowe z wykorzystaniem narzędzia Tynker. Ich zadaniem było wykonanie programu pokazującego podstawowe informacje na temat 10 najważniejszych miast ich kraju ojczystego. Wyniki swojej pracy uczniowie udostępniali za pomocą narzędzia Padlet. Uczniowie wraz z opiekunami tworzyli też wspólną prezentację multimedialną na platformie Google Docs, gdzie przedstawili siebie i swoje zainteresowania. 

Po południu uczestniczyliśmy w zajęciach biologicznych z wykorzystaniem tabletów i aplikacji na temat budowy ptaków. Zajęcia odbywały się w placówce Silma Õpikoda położonej nad malowniczym brzegiem zatoki Saunja. Prowadzący zajęcia pokazał, w jaki sposób technologia informacyjno-komuniakcyjna wykorzystywana jest do przedstawiania informacji o otaczajacym nas świecie, np. pokazał uczniom internetowe mapy migracji ptaków.

Po powrocie do Haapsalu nasi partnerzy zorganizowali dla nas zawody - zwiedzanie Haapsalu z aplikacją Actionbound. Aplikacja prowadziła nas przez najciekawsze miejsca w Haapsalu a każda z grup musiała wykonać określone zadania, np. nagrać film z pozdrowieniami dla rodziców, zrobić zdjęcie na tle zabytku. 

W piątek w szkole poszczególne grupy prezentowały wyniki swoich zadań. Na pożegnanie wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia z nauczycielami i uczniami z estońskiej szkoły. Przedostatni dzień pobytu w Estonii spędziliśmy w Tallinnie, gdzie gościliśmy w firmie DATEL. Pracownicy tej firmy przybliżyli nas zakres jej działalności zwłaszcza wykorzystanie umiejętności programistycznych do tworzenia różnorodnych aplikacji. 

Ostatniego dnia pobytu w Estonii wzięliśmy udział w finale konkursu ProgeTiiger organizowanego przez estońskie HITSA. Finaliści tego konkursu prezentowali wyniki swojej pracy - programy na temat bezpieczeństwa w Internecie. Wszyscy goście mogli testować aplikacje wykonane przez estońskie dzieci  z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi programistycznych. 

Kolejny wyjazd w ramach programu Erasmus+ był szansą na nawiązanie bliższych relacji między uczestnikami projektu we wszystkich krajach partnerskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystali umiejętności komunikowania się z pozostałymi uczestnikami spotkania w języku angielskim. 

Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną

w ogłoszeniu zawartość merytoryczną.

 

 Wyszukiwarka

Odwiedza nas 269 gości oraz 0 użytkowników.