• Sukcesy w konkursach przedmiotowych
  Sukcesy w konkursach przedmiotowych

  Jesteśmy najlepsi w powiecie w prestiżowych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty. W 2011 r. Minister Edukacji Narodowej nadała szkole tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

 • Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego
  Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego

   Nasi uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej w kraju, województwie, powiecie i mieście. W ogólnopolskiej skali staninowej dla gimnazjów pozycja szkoły plasuje się najczęściej na poziomie wysokim. 

   

   

   

 • Edukacja patriotyczna
  Edukacja patriotyczna

  Troszczymy się nie tylko o prawidłowy rozwój intelektualny naszych uczniów ale też kształtujemy ich postawy patriotyczne. Uczniowie biorą udział w obchodach świąt państwowych i konkursach o tematyce patriotycznej, odwiedzają miejsca pamięci narodowej i uczą się okazywania szacunku do symboli narodowych. 

 • Wysoki przyrost wiedzy uczniów
  Wysoki przyrost wiedzy uczniów

  Wysokie wskaźniki EWD i wyniki egzaminów gimnazjalnych dają nam pozycję SZKOŁY SUKCESU - według specjalistów analiz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Dlaczego jesteśmy najlepsi?
  Dlaczego jesteśmy najlepsi?

  Oto nasze atuty.

Smaller Default Larger

Szkolny konkurs polonistyczny

Ogłaszamy szkolny konkurs polonistyczny "Słowa ulatują, pismo zostaje". Poniżej prezentujemy regulamin konkursu. Termin składania prac 15 maja 2017r.

 

REGULAMIN KONKURSU
Słowa ulatują, pismo zostaje”

 1. Postanowienia Ogólne

  1. Konkurs jest jednoetapowy.

  2. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.

  3. Grupa oceniająca, dalej zwana komitetem konkursowym, składa się z dwóch nauczycieli języka polskiego oraz dwóch uczniów.

  4. Konkurs polega na napisaniu najbardziej oryginalnej powieści.

  5. Uczniowie wchodzący w skład komitetu konkursowego mogą brać udział w konkursie, jednak ich prace podlegają ocenie wyłącznie przez nauczycieli.

 2. Cele konkursu

  1. Rozwijanie wrażliwości młodych twórców.

  2. Popularyzacja wśród młodzieży czytelnictwa i kultury.

  3. Zachęcanie nastolatków do prezentowania swojej twórczości.

 3. Adresaci konkursu i zasady uczestnictwa

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.

  2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

 4. Zasady zgłaszania prac oraz ich wymagania

  1. Tematyka opowiadania jest dowolna.

  2. Praca musi zostać napisana prozą w języku polskim, dotąd nigdzie nie publikowana i nie wystawiana w jakimkolwiek konkursie.

  3. Opowiadanie może zawierać podział na rozdziały.

  4. Wymagania dotyczące tekstu:

   1. Czcionka Times New Roman o rozmiarze 12 pkt.

   2. Interlinia 1,5.

   3. Minimalna objętość tekstu to 2000 wyrazów.

   4. Opowiadanie może zawierać obrazki własnego autorstwa.

   5. Tekst ciągły.

   6. Dozwolone formaty: doc, docx, rtf, rts.

  5. Prace wraz z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2 powinny zostać dostarczone do nauczycieli języka polskiego.

  6. Termin oddawania prac upływa 15 maja 2017 r.

 5. Zasady oceniania prac

  1. Opowiadanie będzie oceniane przez komitet konkursowy.

  2. Kryteria oceny pracy:

   1. Wyszukany tytuł.

   2. Rozwinięcie tematu.

   3. Akcja i fabuła.

   4. Sposób prowadzenia narracji.

   5. Poprawne zastosowanie dialogów.

   6. Spójność i logika wypowiedzi.

   7. Styl pracy.

   8. Oryginalność pracy.

   9. Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

  3. Komitet konkursowy nie musi publikować ocen poszczególnych kryteriów prac.

 6. Ogłoszenie wyników i nagrody

  1. Wyniki zostaną ogłoszone 30 maja na stronie internetowej gim3sieradz.pl w Aktualnościach oraz FanPage’u www.facebook.com/gim3sieradz organizatora.

  2. Decyzja komitetu konkursowego jest niepodważalna.

  3. Nagrodami w konkursie będą upominki sfinansowane Radę Rodziców oraz wydanie najlepszych opowiadań w formie książki w bibliotece szkolnej.

  4. Odbiór nagród oraz gala finałowa odbędzie się 1 czerwca w Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu w sali gimnastycznej.

  5. Zaproszenia zwycięzców na galę finałowa zostaną dostarczone do 31 maja 2016 r.

 

 1. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin konkursu jest dostępny przez cały okres jego trwania na stronie organizatora.

  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do wykorzystania danych podanych w formularzu w celach informacyjnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

  3. Oddanie pracy konkursowej oznacza zapoznanie się z regulaminem oraz akceptację jego wszystkich warunków.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy

  

 1. TYTUŁ PRACY:

 

……………………………………………………….……………………………………………..

 1. IMIĘ, NAZWISKO ORAZ KLASA UCZESTNIKA:

 

…………………………………………...…………...…………………………………………….

 1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA:

 

………………………………………………………..…………………………………………….

 

* Oddanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu określającego zasady konkursu.

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

 

 

…............................................. …………………………………………….. MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS UCZESTNIKA

 

 

 

 

Załącznik nr 2 - zgoda na udział w konkursie

 


Wyrażam na udział mojego dziecka(podopiecznego)……………………………………….. na udział w konkursie literackim „Słowa ulatują, pismo zostaje” organizowanym przez Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.

 

Rozumiem oraz akceptuję regulamin konkursu, który jest dostępny na stronie organizatora.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883).

 

 

…….…………………………………………….

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNAWyszukiwarka

Odwiedza nas 303 gości oraz 0 użytkowników.