• Sukcesy w konkursach przedmiotowych
  Sukcesy w konkursach przedmiotowych

  Jesteśmy najlepsi w powiecie w prestiżowych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty. W 2011 r. Minister Edukacji Narodowej nadała szkole tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

 • Edukacja patriotyczna
  Edukacja patriotyczna

  Troszczymy się nie tylko o prawidłowy rozwój intelektualny naszych uczniów ale też kształtujemy ich postawy patriotyczne. Uczniowie biorą udział w obchodach świąt państwowych i konkursach o tematyce patriotycznej, odwiedzają miejsca pamięci narodowej i uczą się okazywania szacunku do symboli narodowych. 

 • Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego
  Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego

   Nasi uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej w kraju, województwie, powiecie i mieście. W ogólnopolskiej skali staninowej dla gimnazjów pozycja szkoły plasuje się najczęściej na poziomie wysokim. 

   

   

   

 • Dlaczego jesteśmy najlepsi?
  Dlaczego jesteśmy najlepsi?

  Oto nasze atuty.

 • Wysoki przyrost wiedzy uczniów
  Wysoki przyrost wiedzy uczniów

  Wysokie wskaźniki EWD i wyniki egzaminów gimnazjalnych dają nam pozycję SZKOŁY SUKCESU - według specjalistów analiz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Smaller Default Larger

Wyjazd integracyjny klas pierwszych

Wyjazd integracyjny klas I do RudyW dniu 19 września 2016r. uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do Ośrodka Wypoczynkowego MOSiR w Rudzie k/Sieradza. Przesłanką do zorganizowania takiegoż wyjazdu było stworzenie młodzieży dobrych warunków do lepszego wzajemnego poznania się, identyfikacji z wychowawcą i grupą klasy. Integracja zespołów klasowych na gruncie pozaszkolnym to dobra okazja do pracy nad właściwymi relacjami rówieśniczymi.

 

W trakcie pobytu w ośrodku wypoczynkowym odbyły się zajęcia z wychowawcami pod hasłem "Poznajmy się", które poszerzyły wiedzę o zainteresowaniach i zdolnościach wychowanków, ich wzajemnych relacjach oraz przyjaźniach.Na zajęciach z pedagogiem młodzież aktywnie współpracowała nad wypracowaniem Klasowych Kodeksów Zachowania w korelacji z wymogami szkolnymi. Tworzenie wspólnych dla wszystkich członków grupy klasowej norm regulujących ich zachowanie pozwoliło młodzieży na wprowadzenie akceptowalnych przez wszystkich pozytywnych zachowań do wzajemnej realizacji. W efekcie każda klasa wróciła do szkoły z własnym kodeksem klasowym, którego będzie przestrzegać, co uczniowie potwierdzili własnoręcznymi podpisami. W ramach integracji pierwszoklasiści korzystali również z zajęć rekreacyjno-sportowych. Udział w różnego rodzaju rozgrywkach sportowych na świeżym powietrzu nie tylko ich integrował, ale uczył zasad właściwej rywalizacji, wdrażał do właściwego spędzania czasu wolnego i radzenia sobie ze stresem oraz zdrowego stylu życia. Młodzież połączyło też wspólne biesiadowanie przy kiełbaskach pieczonych na grillu. Oczywiście na koniec pobytu nie zabrakło lekcji z ochrony środowiska i przyrody zarówno w teorii, jak i w praktyce, czyli w formie "małego sprzątania świata" na terenie ośrodka.

Wspólne zajęcia pedagogiczno-integracyjne oraz relaks na świeżym powietrzu w towarzystwie swoich rówieśników i pięknej pogody sprzyjały integracji z nowym środowiskiem szkolnym i sprawiły, że czas wyjazdu upłynął bardzo szybko w przyjemnej, przyjacielskiej atmosferze. Uczniowie wrócili zadowoleni i chętni do następnych wspólnych wyjazdów.

 

Opracowanie: J. Kędzia

 

 

 Wyszukiwarka

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.