• Sukcesy w konkursach przedmiotowych
  Sukcesy w konkursach przedmiotowych

  Jesteśmy najlepsi w powiecie w prestiżowych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty. W 2011 r. Minister Edukacji Narodowej nadała szkole tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

 • Wysoki przyrost wiedzy uczniów
  Wysoki przyrost wiedzy uczniów

  Wysokie wskaźniki EWD i wyniki egzaminów gimnazjalnych dają nam pozycję SZKOŁY SUKCESU - według specjalistów analiz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Edukacja patriotyczna
  Edukacja patriotyczna

  Troszczymy się nie tylko o prawidłowy rozwój intelektualny naszych uczniów ale też kształtujemy ich postawy patriotyczne. Uczniowie biorą udział w obchodach świąt państwowych i konkursach o tematyce patriotycznej, odwiedzają miejsca pamięci narodowej i uczą się okazywania szacunku do symboli narodowych. 

 • Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego
  Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego

   Nasi uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej w kraju, województwie, powiecie i mieście. W ogólnopolskiej skali staninowej dla gimnazjów pozycja szkoły plasuje się najczęściej na poziomie wysokim. 

   

   

   

 • Dlaczego jesteśmy najlepsi?
  Dlaczego jesteśmy najlepsi?

  Oto nasze atuty.

Smaller Default Larger

Konkurs "Album rodzinny"

Zapraszamy do udziału w konkursie "Album rodzinny". Regulamin prezentujemy poniżej.

 

REGULAMIN KONKURSU ,, ALBUM RODZINNY”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu ,, Album rodzinny” jest Stowarzyszenie Oświatowe ,,Nie Pytaj”. Rolę gospodarza pełni Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu.

2. Konkurs odbywa się w ramach III Festiwalu Pamięci i Historii w dwóch kategoriach wiekowych – od 13 do 18 lat oraz powyżej 18 lat.

 

II. Cele konkursu:

1. Wspieranie i promowanie twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych.

2. Rozbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny.

3. Ukazanie wartości i roli rodziny w życiu człowieka.

4. Zaprezentowanie szerszemu gronu historii przechowywanych w relacjach rodzinnych.

 

III. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Dla uczestników konkursu przewidziano trzy kategorie:

− literacka (np. relacje, wspomnienia, sagi, powieści, listy itp.),

− plastyczna (np. drzewa genealogiczne, albumy, plakaty, fotorelacje),

− multimedialna (prezentacje multimedialne, filmy).

2. Każdy uczestnik może zaprezentować pracę tylko w jednej kategorii.

3. Uczestnikami konkursu mogą być indywidualne osoby lub zespoły maksymalnie dwuosobowe. W zespole mogą się znaleźć osoby reprezentujące różne pokolenia (matka i córka, dziadek i wnuczek) – wtedy praca będzie oceniana w kategorii dorosłych.

4. Kategoria literacka obejmuje nigdzie niepublikowane teksty, nieprzekraczające 8 stron maszynopisu (2500 znaków na stronę).

5. Kategoria plastyczna obejmuje prace oryginalne, nigdzie niepublikowane.

6. Kategoria multimedialna obejmuje pokazy slajdów oraz filmy nie dłuższe niż 10 minut, zarejestrowane na płytach CD.

7. Wszystkie prace konkursowe powinny być opatrzone nazwiskiem autora/autorów, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego oraz w przypadku uczniów nazwą szkoły, do której uczęszczają. Prosimy też zaznaczyć, w której kategorii wiekowej praca konkursowa ma być oceniana. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa szkoły) na stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz w informacjach o konkursie, które będą ukazywać się w lokalnych mediach i na portalach internetowych.

8. Jury doceniać będzie prace samodzielne, niekopiowane z ogólnie dostępnych źródeł, autentyczne, niebanalne.

9. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

10. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród i wyróżnień.

11. Autorzy wszystkich prac powinni dostarczyć je do 28 marca 2016 roku – do nauczycieli Gimnazjum nr 3 w Sieradzu lub osobiście do Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu przy ul. Żwirki i Wigury 4 albo też drogą pocztową na adres Biblioteki z dopiskiem „Album rodzinny”. Numer telefonu do biblioteki: 43 822-36-71.

13. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na dzień 15 kwietnia 2016 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu konkursu oraz do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

15. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

16. Organizatorzy oświadczają, że prace konkursowe nie zostaną wykorzystane w celach komercyjnych.

17. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania bez wypłacania honorariów autorskich.

 Wyszukiwarka

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.