• Wysoki przyrost wiedzy uczniów
  Wysoki przyrost wiedzy uczniów

  Wysokie wskaźniki EWD i wyniki egzaminów gimnazjalnych dają nam pozycję SZKOŁY SUKCESU - według specjalistów analiz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Edukacja patriotyczna
  Edukacja patriotyczna

  Troszczymy się nie tylko o prawidłowy rozwój intelektualny naszych uczniów ale też kształtujemy ich postawy patriotyczne. Uczniowie biorą udział w obchodach świąt państwowych i konkursach o tematyce patriotycznej, odwiedzają miejsca pamięci narodowej i uczą się okazywania szacunku do symboli narodowych. 

 • Sukcesy w konkursach przedmiotowych
  Sukcesy w konkursach przedmiotowych

  Jesteśmy najlepsi w powiecie w prestiżowych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty. W 2011 r. Minister Edukacji Narodowej nadała szkole tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

 • Dlaczego jesteśmy najlepsi?
  Dlaczego jesteśmy najlepsi?

  Oto nasze atuty.

 • Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego
  Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego

   Nasi uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej w kraju, województwie, powiecie i mieście. W ogólnopolskiej skali staninowej dla gimnazjów pozycja szkoły plasuje się najczęściej na poziomie wysokim. 

   

   

   

Smaller Default Larger

"Ekorozwój naszą przyszłością"

projekt ekologiczny realizowany w Gimnazjum nr 3 im.Unii Europejskiej w Sieradzu w roku szkolnym 2015/2016.

 

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi − 15.050 zł.

 

Cele ogólne:

 • edukacja młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego,

 • uczenia się właściwego obcowania z przyrodą,

 • rozwijania wrażliwości na problemy środowiska,

 • aktywizacja uczniów do konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i jego wpływu na funkcjonowanie organizmu człowieka,

 • pogłębianie wiedzy ekologicznej,

 • zrozumienie konieczność ochrony środowiska naturalnego,

 • uświadomienie pozycji człowieka w przyrodzie, jego wpływu na środowisko i zależności człowieka od środowiska,

 • zrozumienie, że zapewnienie dobrej jakości życia w domu , w regionie i w skali globalnej z zachowaniem ładu ekologicznego jest korzystne nie tylko dla nas ale i dla przyszłych pokoleń.

 

W ramach projektu będą przeprowadzone:

 • wycieczki do Arboretum w Kórniku . Muzeum i Pałacu w Rogalinie, Geotermii Uniejów, Kopalni i Elektrowni W Bełchatowie

 • lekcje ekologiczne i warsztaty laboratoryjne w Gimnazjum nr 3 w Sieradzu, w CEE w Sieradzu, w Gimnazjum nr 2 w Sieradzu: "Źródła zanieczyszczeń rzeki Warty oraz sposoby jej oczyszczania", "Ochrona przyrody w dolinie rzeki Warty" obejrzenie ekspozycji ,,Warta – rzeka życia”,

 • konkursy: fotograficzny "Przyroda u twoich drzwi", plastyczny "Świat za 100 lat", wiedzy "Jeden z czternastu", techniczny "Design z odzysku", informatyczny "Niska emisja w twoich oczach", zbiórka makulatury

 • zbiórka surowców wtórnych, baterii

 • piknik ekologiczny

 • debata oxfordzka

    

Zbiórka makulatury

W dniach od 7.03.-11.03.2016r.odbyła się w szkole zbiórka makulatury. Jest ona elementem działań realizowanych w ramach projektu ekologicznego.

Celem akcji jest uświadomienie młodzieży konieczności segregowania odpadów i ich wykorzystania jako surowców wtórnych, zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania działaniami promującymi ochronę środowiska, wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i w szkole.

Rywalizacja była ogromna. Zebraliśmy ok. 4 tony makulatury. Będzie ona przekazana fundacji ,,Przyjazny Świat Dziecka” , która  ze sprzedaży makulatury będzie miała środki  na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka. Działania nasze miały wymiar edukacyjny-uczyły empatii, pokazywały, że należy pomagać innym a także wymiar ekologiczny- uczyły szacunku do przyrody a zwłaszcza ochrony lasów.

Wyniki są następujące :

- wśród klas III najwięcej makulatury zebrała klasa kl.3 d- 204 kg

- wśród klas II c- 260kg

A najbardziej zaangażowały się klasy I

1 miejsce zajęła kl. Ic – 1tona 100 kg

2 miejsce kl. 1a- 938 kg

Wyróżnienie – kl.1 e- 495 kg

Nagrodami w konkursie są pendrive , długopisy , słodki poczęstunek oraz dzień bez pytania.

 Pierwszy Dzien Wiosny 2016

 

Podsumowanie konkursów ekologicznych

21 marca 2016r. w szkolnym Dniu Wiosny odbyło się podsumowanie konkursów ekologicznych.

W konkursie plastycznym ,,Świat za 100 lat”

1 miejsce zajęła- Agata Michalska z kl. IIIc

2 miejsce zajęła - Amelia Szewczyk z kl. Ie

3 miejsce zajęła - Blanka Grzelak z kl. IIIa

 

W konkursie technicznym ,,Desing z odzysku

1 miejsce zajęła- Margarita Kulety z kl. Id

2 miejsce zajęła - Kacper Szymczak z kl. II b

3 miejsce zajęła-  Lidia Kołodziejczyk z kl.IIIa

Nagrodami w konkursie są plecaki, śpiwory oraz piłki.

 

W konkursie międzyklasowym  ,,Zbiórka makulatury

1 miejsce zajęła kl. Ic – 1tona 100 kg

2 miejsce kl.1a- 938 kg

Wyróżnienie – kl.1 e- 495 kg 

Pierwszy Dzien Wiosny 2016  Pierwszy Dzien Wiosny 2016  Pierwszy Dzien Wiosny 2016  Pierwszy dzien Wiosny 2016  Pierwszy Dzien Wiosny 2016  Pierwszy Dzien Wiosny 2016

 

 

Wycieczka ekologiczna do Uniejowa

12 kwietnia 2016r. uczniowie klas drugich uczestniczyli w wycieczce ekologicznej do Uniejowa. Głównym celem  było zwiedzanie Geotermii Uniejów, która jest instytucją powołaną w celu zagospodarowania wód termalnych. Uczniowie obejrzeli  teren zakładu geotermalnego: odwiert produkcyjny PIG/AGH-2 oraz budynek ciepłowni geotermalnej i ciepłowni na biomasę. Wiedzą , że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą wiele korzyści – główną zaletą jest ochrona środowiska naturalnego przed emisją substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych.

Młodzież korzystała również z kąpieli w kompleksie termalno- basenowym. Zrelaksowana po chwilach spędzonych w nieckach basenowych wróciła z zapałem do  swoich obowiązków szkolnych.

Wycieczka ekologiczna do Uniejowa  Wycieczka ekologiczna do Uniejowa  Wycieczka ekologiczna do Uniejowa  Wycieczka ekologiczna do Uniejowa  

 

Wycieczka ekologiczna do Kórnika i Rogalina

14 kwietnia 2016r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wycieczce do Kórnika, w którym znajduje się największe i najstarsze Arboretum w Polsce.  Arboretum zwiedzili z przewodnikiem, który przeprowadził lekcje ekologiczną nt. „Kwitnienia”. Zajęcia trwały 1,5 h, podczas których uczniowie dowiedzieli się m.in o budowie kwiatu, rodzajach kwiatostanów a także zobaczyli krzewy i drzewa znajdujące się w parku. Podziwiali krzewy i drzewa iglaste a także kwitnące już forsycje, magnolie czy różaneczniki oraz liczne rośliny runa leśnego.  Następnie udali się do Rogalina, w którym  podziwiali park a nim pomnikowe  najstarsze dęby. Po spacerze wrócili do Sieradza. Mimo, że pogoda nie rozpieszczała wyjazd należy zaliczyć do udanych.

Wycieczka ekologiczna do Kórnika  Wycieczka ekologiczna do Kórnika  Wycieczka ekologiczna do Kórnika  Wycieczka ekologiczna do Kórnika  Wycieczka ekologiczna do Kórnika  Wycieczka ekologiczna do Kórnika  Wycieczka ekologiczna do Kórnika

 

Dzień Ziemi 

Międzynarodowy Dzień Ziemi jest coroczną akcją mającą na celu propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców naszej planety. Obchodzony jest 22 kwietnia po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów.

U nas 21 kwietnia 2016r. odbyły się  również szkolne obchody tego dnia. Program i tematykę kolejnych obchodów polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska. Hasło tegoroczne to palący temat  "niska emisja".  My zorganizowaliśmy w ramach projektu ekologicznego konkurs informatyczny pod hasłem ,,Niska emisja w twoich oczach”. 

Nasze  spotkanie obejmowało również :

- konkurs ekologiczny- wiedzowy "Jeden z czternastu"

- debatę oxfordzką  "Odnawialne źródła energii szansą polskiej energetyki"

- wręczenie nagród  z konkursów ekologicznych.

 

W konkursie fotograficznym ,,Przyroda u twoich drzwi”

1 miejsce zajęła- Lidia Kołodziejczyk z kl. III a

2 miejsce zajęła – Katarzyna Zborowska z kl. I e

3 miejsce zajęła – Emilia Nowak z kl. III a

 

W konkursie informatycznym ,,Niska emisja w twoich oczach”

1 miejsce zajęła- Margarita Kulety z kl. Id

2 miejsce zajęła –Julia Nowocień z kl. Id

3 miejsce zajęła-  Julia Przybyszewska z kl. IIIa

 

W konkursie wiedzowym ,,Jeden z czternastu”

1 miejsce zajął- Konrad Zimorski z kl. Id

2 miejsce zajęła –Wiktoria Wesołowska z kl. IIId

3 miejsce zajęła-  Monika Strachota z kl. IIIe     

Nagrodami w konkursach  są plecaki, śpiwory oraz piłki.

Dzień Ziemi Dzień Ziemi Dzień Ziemi Dzień Ziemi Dzień Ziemi 

 

Wycieczka do kopalni w Bełchatowie

22 kwietnia 2016r. uczniowie klas III c i III d odwiedzili  największą w Polsce kopalnię odkrywkową węgla brunatnego - Bełchatów, lidera polskiego górnictwa. Głównym celem wyjazdu było poznanie zmian w środowisku powodowanych przez eksploatację złóż węgla brunatnego oraz sposobów rekultywacji terenów pogórniczych.

Wycieczka obejmowała projekcję filmu przedstawiającego powstanie i rozwój kopalni, wjazd do wyrobiska  Bełchatów, przejazd pod maszyny podstawowe, gdzie gimnazjaliści  podziwiali koparko-ładowarkę , jej sposób poruszania się urabiania i ładowania wraz z przenośnikami taśmowymi, taras widokowy, z którego można było podziwiać ogromne wyrobisko węgla brunatnego.  Młodzież rozumie, że zasoby surowców (takich jak węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) są nieodnawialne i należy szukać innych alternatywnych źródeł energii.

Kolejnym punktem przejazdu była   interaktywna, nowoczesna wystawa PGE "Giganty Mocy", opowiadającą o historii tworzenia się węgla brunatnego, przeszłości  geologicznej Ziemi i przyszłości terenu po zakończonej eksploatacji węgla. Uczniowie obejrzeli również filmy o alternatywnych źródłach energii – wody i wiatru.

Wycieczka ekologiczna do Bełchatowa  Wycieczka ekologiczna do Bełchatowa  Wycieczka ekologiczna do Bełchatowa

 

 

 Wyszukiwarka

Odwiedza nas 107 gości oraz 0 użytkowników.