• Edukacja patriotyczna
  Edukacja patriotyczna

  Troszczymy się nie tylko o prawidłowy rozwój intelektualny naszych uczniów ale też kształtujemy ich postawy patriotyczne. Uczniowie biorą udział w obchodach świąt państwowych i konkursach o tematyce patriotycznej, odwiedzają miejsca pamięci narodowej i uczą się okazywania szacunku do symboli narodowych. 

 • Dlaczego jesteśmy najlepsi?
  Dlaczego jesteśmy najlepsi?

  Oto nasze atuty.

 • Wysoki przyrost wiedzy uczniów
  Wysoki przyrost wiedzy uczniów

  Wysokie wskaźniki EWD i wyniki egzaminów gimnazjalnych dają nam pozycję SZKOŁY SUKCESU - według specjalistów analiz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego
  Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego

   Nasi uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej w kraju, województwie, powiecie i mieście. W ogólnopolskiej skali staninowej dla gimnazjów pozycja szkoły plasuje się najczęściej na poziomie wysokim. 

   

   

   

 • Sukcesy w konkursach przedmiotowych
  Sukcesy w konkursach przedmiotowych

  Jesteśmy najlepsi w powiecie w prestiżowych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty. W 2011 r. Minister Edukacji Narodowej nadała szkole tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

Smaller Default Larger

 Regulamin III Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego

1.III Międzyszkolny Konkurs Informatyczny jest konkursem przedmiotowym organizowanym przez Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.
2. Koordynator konkursu – Aneta Leśkiewicz, nauczyciel informatyki w Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.
3. Cele konkursu:
a) wzbudzenie większego zainteresowania wśród uczniów sieradzkich gimnazjów dziedziną informatyki
b) zmotywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy
c) poszerzenie wiedzy z dziedziny informatyki o treści ponadprogramowe
d) stworzenie możliwości do sprawdzenia poziomu swojej wiedzy informatycznej oraz do współzawodnictwa i rywalizacji w tym zakresie
e) promowanie osiągnięć uczniów.
4. Organizacja konkursu:
a) Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów (klasy 1-3) z terenu Sieradza.
b) Konkurs jest przeprowadzany w Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.
c) Konkurs obejmuje zakres materiału zawarty w podstawie programowej z informatyki dla uczniów gimnazjum oraz zagadnienia wykraczające poza podstawę programową m.in. udostępnione na stronie www.gim3sieradz.pl w zakładce Konkurs MKI
d) Konkurs jest jednoetapowy i polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę z podanego w regulaminie zakresu.
e) Test składa się z 45 pytań, na rozwiązanie testu uczestnicy mają 60 minut.
f) W ramach konkursu wyłonionych zostaje 3 uczniów z największą ilością zdobytych punktów, którzy odpowiednio zajmują I, II i III miejsce. Uczniowie ci otrzymują drobne upominki oraz dyplomy.
g) Komisja Konkursowa powoływana jest przez Dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.
h) Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

 • przeprowadzenie konkursu
 • ocena rozwiązanych przez uczestników konkursu testów
 • ustalenie listy laureatów

i) Zadaniem koordynatora jest:

 • rozpowszechnienie informacji na temat konkursu wśród uczniów i nauczycieli sieradzkich gimnazjów 
 • opracowanie pytań konkursowych oraz przygotowanie arkuszy z pytaniami dla uczestników konkursu
 • przygotowanie sali do przeprowadzenia konkursu
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu


5. Terminarz konkursu:
a) Zgłoszenia uczniów do konkursu – do  5 maja 2017 r.
b) Konkurs – 30 maja 2017 r.
c) Ogłoszenie wyników konkursu –31 maja 2017 r. poprzez stronę internetową organizatora konkursu www.gim3sieradz.pl w aktualnościach szkolnych
d) Wręczenie dyplomów i upominków – 1 czerwca 2017 r.
6. Zgłoszenia uczniów:
a) Szkoła chcąca wziąć udział w konkursie powinna zgłosić uczniów przed upływem podanego terminu.
b)  Formularz zgłoszeniowy dołączony jest do regulaminu oraz dostępny na stronie internetowej www.gim3sieradz.pl w zakładce Konkurs MKI

c) Wypełnione formularze zgłoszeniowe można złożyć w sekretariacie szkoły lub wersję w postaci skanu przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

d) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli w szkole pisemną zgodę na przetwarzanie i upublicznianie danych osobowych uczestników konkursu na stronie internetowej Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu.

7. Zakres tematyczny konkursu:

 • Budowa komputera
 • Systemy zapisu informacji
 • Licencje na oprogramowanie, szkodliwe oprogramowanie
 • Grafika komputerowa
 • Edytory tekstu
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Bazy danych
 • Język HTML
 • Sieci komputerowe
 • Algorytmy i sposoby ich prezentowania

8. Postanowienia końcowe:
a) Wszystkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.gim3sieradz.pl w zakładce Konkurs MKI

b) W pracach komisji konkursowej może uczestniczyć nauczyciel innej szkoły biorącej udział w konkursie. Wyrażenie chęci uczestnictwa w pracach komisji konkursowej odbywa się poprzez zaznaczenie tego faktu w formularzu zgłoszeniowym.
c) Kwestie sporne dotyczące przebiegu i organizacji konkursu należy zgłaszać w terminie 3 dni od dnia konkursu na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
d) Treści zadań konkursowych pozostają nieujawnione uczniom i osobom trzecim do przeprowadzenia konkursu.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Materiały dydaktyczne: algorytmy, bazy danych, edytory tekstu, język HTML, sieci komputerowe, złośliwe oprogramowanie, arkusze kalkulacyjne, budowa komputera, grafika komputerowa, licencje na oprogramowanie, systemy liczbowe.

 

Test z roku 2014/2015

Test z roku 2015/2016

 

 

 Wyszukiwarka

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.